Phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung.
11/05/2021 09:56:04


Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành văn bản số 292/UBND-VP ngày 06/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 256
Trước & đúng hạn: 256
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 04:15:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0