Phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh
11/05/2021 04:40:20


10/05/2021 12:00:00

UBND tỉnh Hải Dương vừa có thông báo về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

Từ 0h00 ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới:

- Tạm dừng hoạt động với xe ô tô du lịch;

- Đối với xe ô tô, phương tiện kinh doanh vận tải khách (gồm: Xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi; các bến phà và bến khách ngang sông): (1) Chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không được quá 20 người/xe, chuyến; xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 03 người (gồm cả lái xe); xe từ 09 chỗ ngồi chở xuống đến trên 05 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 04 người (gồm cả lái xe); (2) Có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dán tại nơi lên xuống (trừ xe taxi) và thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông cần mở kính chắn gió;

Đối với xe ô tô vận tải hàng hóa: (1) Chỉ được phép chở 01 người là lái xe trên cabin đối với xe được phép chở 02 người; chỉ được phép chở tối đa không quá 02 người (gồm cả lái xe) đối với xe được phép chở 03 người; (2) Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông cần mở kính chắn gió;

Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân (trừ xe ưu tiên và xe của các lực lượng đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch): (1) Chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng cũng không được quá 20 người/xe; xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 03 người (gồm cả lái xe); xe từ 09 chỗ ngồi chở xuống đến trên 05 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 04 người (gồm cả lái xe); (2) Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông cần mở kính chắn gió;

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh): Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải nêu tại Mục 1 gắn với việc kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn giao thông;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống, dịch tại các tỉnh, thành phố, quyết định việc tạm dừng hoạt động vận tải theo thẩm quyền.

File đính kèm:

Nguồn:http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=10381&title=tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-covid19-trong-hoat-dong-van-tai-tren-dia-ban-tinh.html


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 256
Trước & đúng hạn: 256
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 04:14:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0