CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - VÕ VĂN THƯỞNG
13/03/2023 10:27:48

Sáng 2/3, kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khoá XV khai mạc, kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.
Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; lập ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.Nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước được tiến hành ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳 Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học
Ông Võ Văn Thưởng có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn tại Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM, Thành Đoàn TP. HCM; sau đó làm Bí thư Quận ủy 12, TP. HCM, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 4/2006.
Tháng 10/2006 - 12/2010, ông Võ Văn Thưởng là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (từ 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII.
Giai đoạn từ tháng 1/2011 - 4/2014, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2011; sau đó ông về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Từ tháng 2/2016 - 1/2021, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)
Giai đoạn từ tháng 2/2021 – 2/2023, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ngày 2/3, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:40:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0