Phòng, chống dịch bệnh
Đề xuất dừng hỗ trợ suất ăn tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021
03/06/2021 03:00:17

 

25/05/2021 04:48:52

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vừa có tờ trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét về việc dừng hỗ trợ suất ăn tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021.


Ảnh minh hoạ

Theo đó, sẽ dừng hỗ trợ suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải tự chi trả chi phí tiền ăn theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn xã hội hoá của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Điều này đồng nghĩa với việc các trường hợp hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021 trở đi phải tự chi trả suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người cho cơ sở cách ly tập trung.

Đối với người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được ngân sách hỗ trợ chi trả suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người cho cơ sở cách ly tập trung.

Đối với người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc đối tượng người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn 1.624.000 đồng/tháng trở xuống hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021 trở đi đề nghị MTTQ tỉnh hỗ trợ suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người từ nguồn xã hội hoá.

Việc xác định, tổng hợp đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc đối tượng người có công, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng làm cơ sở hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Lao động, thương binh và xã hội.

Đối với các trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn, tuỳ điều kiện cụ thể giao Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, cấp xã có thể xem xét có hình thức hỗ trợ suất ăn cho phù hợp từ nguồn huy động xã hội hoá của cấp huyện, cấp xã.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:40:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398