NÔNG THÔN MỚI
Kinh Môn: Nhiều giống lúa cho năng suất vượt trội
09/06/2021 07:03:31Nhiều giống lúa ở thị xã Kinh Môn được áp dụng phương pháp gieo sạ cho năng suất vượt trội từ 75-80 tạ/ha.

Thu hoạch lúa chiêm xuân tại phường Phạm Thái
Thời điểm này, nông dân thị xã Kinh Môn đang bước vào vụ thu hoạch lúa chiêm xuân 2021. Ông Nguyễn Xuân Hạ, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn cho biết: “Cơ cấu giống lúa phù hợp, khung lịch thời vụ khoa học, công tác dự báo sâu bệnh được cơ quan chuyên môn thị xã thông báo chi tiết, người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là yếu tố quan trọng tạo nên thắng lợi vụ lúa chiêm xuân 2021”.

Qua gặt thí điểm các giống lúa có trong cơ cấu của địa phương, năng suất đạt từ 65-68 tạ/ha, tăng gần 5 tạ/ha so với vụ chiêm xuân 2020. Nhiều giống lúa áp dụng phương pháp gieo sạ cho năng suất vượt trội từ 75-80 tạ/ha như TBR-1, Hà Phát 3, TBR 225, NB 01, RVT.

Với phương châm “Một giống, một vùng, một thời gian” trong vụ mùa 2021, Phòng Kinh tế thị xã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, phường xác định từ 3-4 giống lúa chủ lực, thực hiện quy vùng từ 2-3 vùng giống lúa hàng hoá theo chuỗi liên kết tiêu thụ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện xuống giống vụ mùa trong khung lịch thời vụ tốt nhất.
BẢO THANH
Nhiều giống lúa ở thị xã Kinh Môn được áp dụng phương pháp gieo sạ cho năng suất vượt trội từ 75-80 tạ/ha.

Thu hoạch lúa chiêm xuân tại phường Phạm Thái
Thời điểm này, nông dân thị xã Kinh Môn đang bước vào vụ thu hoạch lúa chiêm xuân 2021. Ông Nguyễn Xuân Hạ, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn cho biết: “Cơ cấu giống lúa phù hợp, khung lịch thời vụ khoa học, công tác dự báo sâu bệnh được cơ quan chuyên môn thị xã thông báo chi tiết, người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là yếu tố quan trọng tạo nên thắng lợi vụ lúa chiêm xuân 2021”.

Qua gặt thí điểm các giống lúa có trong cơ cấu của địa phương, năng suất đạt từ 65-68 tạ/ha, tăng gần 5 tạ/ha so với vụ chiêm xuân 2020. Nhiều giống lúa áp dụng phương pháp gieo sạ cho năng suất vượt trội từ 75-80 tạ/ha như TBR-1, Hà Phát 3, TBR 225, NB 01, RVT.

Với phương châm “Một giống, một vùng, một thời gian” trong vụ mùa 2021, Phòng Kinh tế thị xã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, phường xác định từ 3-4 giống lúa chủ lực, thực hiện quy vùng từ 2-3 vùng giống lúa hàng hoá theo chuỗi liên kết tiêu thụ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện xuống giống vụ mùa trong khung lịch thời vụ tốt nhất.
BẢO THANH
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:07:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398