Phòng, chống dịch bệnh
Thành lập 02 Chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã và tỉnh Hải Dương
21/07/2021 08:22:35


Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc thành lập 02 Chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã và tỉnh Hải Dương
 
            Theo đó, Kể từ 0h ngày 20/7/2021: thành lập 02 Chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã và tỉnh Hải Dương bằng đường bộ (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát liên ngành), cụ thể như sau:

1. Chốt kiểm soát liên ngành số 1 (Chốt B1) tại khu vực đường dẫn Cầu Triều giáp ranh với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (thuộc địa phận phường Thất Hùng).

2. Chốt kiểm soát liên ngành số 2 (Chốt B2) khu vực đường dẫn Cầu Dinh giáp ranh với huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng (thuộc địa phận phường An Lưu).

Lực lượng tại các Chốt kiểm soát liên ngành gồm các thành phần: Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã và Cán bộ ngành y tế, lực lượng hỗ trợ khác của thị xã (có danh sách số lượng, thành viên tham gia các Chốt kèm theo). Các Chốt chia làm 03 ca, hoạt động 24/24h các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 20/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:48:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0