GIÁO DỤC-Y TẾ
Từ ngày 20/5/2021, toàn bộ người dân trong tỉnh không ra khỏi nhà từ 22 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau khi không có việc cần thiết.
22/05/2021 09:08:37


20/05/2021 10:47:12

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1595/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 20/5/2021, yêu cầu toàn bộ người dân trong tỉnh không ra khỏi nhà từ 22 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau khi không có việc cần thiết.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án dạy và học, tổ chức các kỳ thi, nhất là thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 00 phút ngày 21/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao xem xét áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:27:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398