Chuyển đổi số
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06
15/05/2023 11:07:23


05/05/2023 12:00:00

Sáng 4/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 cùng các thành viên Tổ giúp việc và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thực trực tiếp tại Hội trường UBND tỉnh và trực tuyến tới 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Tỉnh đã triển khai đủ 25/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ trung bình 70%, trong đó nhiều dịch vụ của ngành Công an, Điện lực duy trì mức 100%. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại 02 lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến liên thông chưa thực hiện được, do cơ sở dữ liệu giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội chưa được kết nối liên thông, công tác tập huấn chưa được thực hiện. Các cơ sở y tế, bệnh viện đã triển khai thực hiện việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2023, đã có 551.989 công dân khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ Bảo hiểm y tế, với 440.005 lượt tra cứu thành công, đạt 79.71%.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận được 858.334 tài khoản định danh, hướng dẫn, tuyên truyền người dân cài đặt, kích hoạt 462.875 tài khoản, cấp CCCD gắn chíp cho 1.543.104 công dân (đạt tỷ lệ 98,5%), hoàn thành cấp CCCD cho 100% số học sinh tham dự các kỳ thi năm 2023. Để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp cho các trường hợp chưa được cấp và hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt 367.136 tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm “30 ngày, đêm” để hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận CCCD/ĐDĐT; vận động tuyên truyền công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tính đến ngày 02/5/2023, toàn tỉnh đã thu nhận được 7.485 trường hợp cấp CCCD, đạt 31.79 %, số còn phải thu nhận 16.059 trường hợp chủ yếu là người già, bệnh tật hiểm nghèo, thần kinh và số công dân vắng mặt lâu ngày tại địa phương.

Tại Hội nghị có 10 ý kiến tham luận của các sở, ban, ngành và địa phương xoay quanh một số vấn đề về thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án 06. Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp điều hành và giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị, địa phương cũng như chia sẻ một số cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Đề án 06.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tài Vũ Văn Tùng tham luận nội dung về các giải pháp đẩy mạnh tỉ lệ người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Thể Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, với quyết tâm chính trị cao.Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, đồng chí cũng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rõ ràng, khách quan những nhiệm vụ đã hoàn thành, những nhiệm vụ chưa hoàn thành; nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế, yếu kém làm cản trở việc triển khai Đề án, để từ đó đề ra giải pháp, khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án trong năm 2023.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm còn rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được kịp thời, thông suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cụ thể, chi tiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó cần lưu ý đến công tác chủ động phối hợp giữa các ngành trong triển khai thực hiện Đề án, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực quá trình triển khai, thực hiện.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, tiếp tục tăng cường quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích mà Đề án 06 mang lại, đặc biệt là tuyên truyền để người dân tích cực thực hiện các dịch vụ công trực tuyến,hướng dẫn nhân dân triển khai nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Trong đó, tập trung lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện thực chất, bài bản, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Tiếp tục hoàn thiện, làm giàu dữ liệu dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính;

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh Hải Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu ban hành Thông báo Kết luận tại Hội nghị này, nhất là những nhiệm vụ cụ thể đã giao cho các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ cần có thời gian báo cáo và thời gian hoàn thành, cụ thể rõ ràng, gắn trách nhiệm với người đứng đầu, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đây sẽ là một trong những chỉ tiêu để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023.

nguồn: https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15851&title=neu-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-thuc-hien-de-an-06.html
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:59:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398