CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thị xã Kinh Môn chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng
15/05/2023 11:02:16

Thị xã Kinh Môn chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng
 

Cùng với việc chủ động xây dựng, sửa đổi quy chế hoạt động; bổ sung, ban hành các quy định, kế hoạch về đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và quy hoạch công tác cán bộ, Thị uỷ Kinh Môn đã thực hiện luân chuyển 33 cán bộ quản lý; bố trí Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND tại 6 xã, phường. Từ 2020 đến 2022, Đảng bộ thị xã kết nạp được 495 đảng viên, thành lập được 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua sàng lọc, đã đưa 47 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ngày 17/4/2023, Ban thường vụ Thị uỷ ban hành Kế hoạch số 79 về việc “Luân chuyển cán bộ”. Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình mới; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, giải quyết tốt vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng cục bộ; góp phần thúc đẩy thự chiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Đây cũng là điều kiện để cán bộ lãnh đạo quản lý rèn luyện, xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng trong những nhiệm kỳ kế tiếp./.

Thu Xuân
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:47:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398