dịch vụ công trực tuyến
Công bố chỉ số cải cách thủ tục hành chính các xã/phường năm 2021
25/03/2022 04:40:36


Ngày 4/3, UBND thị xã công bố chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn các xã/phường năm 2021.
 
 

Căn cứ theo Quyết định số 2452 ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; Kết quả 23/23 xã, phường được xếp hạng theo 3 nhóm điểm như sau:

Nhóm đạt chỉ số tổng hợp trên 90% điểm so với điểm tối đa, gồm 3 phường: An Lưu, An Sinh, Phú Thứ. Nhóm đạt chỉ số tổng hợp trên 80% điểm so với điểm tối đa, gồm 18 xã, phường: Hiệp An, Long Xuyên, Hiến Thành, Thái Thịnh, Minh Hòa, An Phụ, Thượng Quận, Quang Thành, Thăng Long, Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, An Sinh, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Minh Tân, Phú Thứ, Duy Tân, Tân Dân, Hoành Sơn. Nhóm đạt chỉ số tổng hợp trên 70% điểm so với điểm tối đa, gồm 2 xã: Hiệp Hòa, Lạc Long.

Đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính về công tác Cải cách hành chính: không có xã/phường thuộc nhóm Hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhóm Hoàn thành nhiệm vụ, gồm 19 xã/ phường: An Lưu, An Sinh, Phú Thứ, Hiệp An, Long Xuyên, Hiến Thành, Minh Hòa, An Phụ, Thượng Quận, Quang Thành,Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Minh Tân, Duy Tân, Tân Dân, Hoành Sơn (trong đó có 03 phường: An Lưu, An Sinh, Phú Thứ có chỉ số tổng hợp đạt trên 90%, tuy nhiên chỉ số lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính chỉ đạt dưới 70%.) Nhóm không Hoàn thành nhiệm vụ gồm 4 xã/phường: Thái Thịnh, Hiệp Hòa, Thăng Long và Lạc Long.

Căn cứ kết quả chỉ sổ cải cách thủ tục hành chính năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND các xã/phường quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:03:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398