CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chỉ thị 05/CT-UBND tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
15/05/2023 11:10:56


03/04/2023 12:00:00

 
Ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
(Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại mục Văn bản thị xã trên Cổng thông tin điện tử thị xã).
nguốn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/6262.aspx
In trang

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:43:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398