THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tiêm Văc xin phòng chống dịch bệnh Covid 19
07/11/2021 12:00:00


Thông báo

Về việc đăng ký tiêm Văcxin phòng chống dịch bệnh Covid 19

 Kính thưa cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân!

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID19, để chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, công tác tiêm chủng vắc xin là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ công văn số 705/UBND-YT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã Kinh Môn về việc báo các nhu cầu tiêm vắc xin phòng chống Covid 19 trên địa bàn thị xã.

Thực hiện kế hoạch 2659/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND Tỉnh Hải Dương về triển khai chiến dịch tiêm phòng Covid 19 tỉnh hải dương năm 2021 – 2022.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 xã Lạc Long thông báo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nội dung như sau:

Kể từ khi có văcxin phòng chống dịch bệnh Covid 19, Trạm Y tế xã Lạc Long kết hợp với BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã nhà đã tiêm được 1.348 liều. Việc tiêm chủng văcxin được coi là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, nguồn văcxin tiếp tục được cấp trên đưa về tiêm chủng, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Lạc Long đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục đăng kí tiêm vắc xin ( không lựa chọn vắc xin) với các ông trưởng thôn ở các thôn. Yêu cầu nhân dân cung đầy đủ thông tin; ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số căn cước công dân cho các đồng chí trưởng thôn  gửi về ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Lạc Long để tổng hợp.

         Vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Lạc Long thông báo về việc đăng ký tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn xã, kính mong cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và thực hiện tốt nội dung thông báo trên.

                             TM. BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 XÃ LẠC LONG

                                  Phó ban chỉ đạo

 

 

                              Mạc Văn Khu


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 477
Trước & đúng hạn: 477
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 09:02:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0