Phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Thành lập 02 chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã và tỉnh Hải Dương bằng đường bộ
10/05/2021 04:47:29


Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 về việc thành lập 02 chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã và tỉnh Hải Dương bằng đường bộ
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 256
Trước & đúng hạn: 256
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 05:36:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0