Chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN
15/05/2023 11:06:08


26/04/2023 12:00:00


Cập nhật: 26/04/2023 6:22:00 SA

Để tiếp tục tăng tỷ lệ, phấn đấu 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng và người hưởng trợ cấp BHXH một lần nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo chi trả kịp thời, nhanh chóng, minh bạch, công khai; nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh Hải Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về quy trình, thủ tục thực hiện; các dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng; tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng chi tiết kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan (sở, ban, ngành, đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí…) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức dịch vụ chi trả tích cực phối hợp với cơ quan BHXH để tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp thực hiện nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt. UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản giao chỉ tiêu vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH tới từng UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương Khi tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản (nếu đã có tài khoản) hoặc mở tài khoản (nếu chưa có tài khoản) để thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Bưu điện tỉnh Hải Dương tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thực hiện nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt.

Đối với các hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử… để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Phối hợp với cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ chi trả cử cán bộ xuống các điểm chi trả để hỗ trợ về thủ tục nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt cho người hưởng.

Nguồn: BBT

nguồn: https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15781&title=thuc-day-chuyen-doi-so-trong-chi-tra-luong-huu-va-tro-cap-bhxh-bhtn.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:18:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398