CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
15/05/2023 11:12:25


20/04/2023 12:00:00

Sáng 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp phiên thứ tư bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.


Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phiên họp tập trung vào chủ đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cũng tại phiên họp, các cơ quan đã công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).

Với nguyên tắc “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”, công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nổi bật: Đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện TTHC; phân cấp trong giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Trong đó, các Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1.100 quy định của 10 Bộ, cơ quan; các Bộ đã công khai, cập nhật hơn 17,8 nghìn quy định kinh doanh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã thực hiện 250/261 dịch vụ công trực tuyến của 13 Bộ, ngành với hơn 55 nghìn doanh nghiệp tham gia. Đề án 06 được chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phân cấp 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thực thi phương án phân cấp 81 TTHC tại 15 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đơn giản hóa đối với 59 nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã công bố các chỉ số CCHC năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của 63 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Hải Dương xếp hạng thứ 47/63 tỉnh thành phố. Đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận chỉ rõ bất cập, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; đề xuất giải pháp khắc phục điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện và những nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa CCTTHC với Chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCTTHC, tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp qua đó thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, tập trung thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh, phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đã được phê duyệt; đẩy mạnh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn kết việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung ưu tiên triển khai quyết liệu, hiệu quả Đề án 06, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế là điểm nghẽn làm chậm tiến độ; tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử, triển khai báo cáo điện tử và khai thác, phát huy hiệu quả các công cụ kỹ thuật số phục vụ chỉ đạo điều hành, giám sát thực thi; tăng cường đào tao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về CCTTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với Chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Nguồn: BBT

nguồn: https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15721&title=hoi-nghi-truc-tuyen-phien-hop-thu-tu-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-cua-chinh-phu.html
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:24:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0